CH4 Polar Mı Apolar Mı?

CH4 Polar Mı Apolar Mı?

28/01/2023 0 Yazar: Ercument

Şimdi; “CH4 polar mı apolar mı” sorusunun cevabına gelmeden önce, polar ve apolar ne demek ona bakalım. Çünkü, lisede kimya dersinde gördüğümüz bu konuyla ilgili sorunun cevabını doğru olarak anlayabilmek için, polar ve apolar kavramlarını anlamak şarttır.

Kimyada Polarlık: Bir molekülün merkez atomu değerlik elektron sayısından daha az sayıda veya farklı atomlarla bağ yapmışsa bu molekül polardır.

Kimyada Apolarlık: Bir molekülün merkez atomu değerlik elektron sayısı kadar aynı atomla bağ yapmışsa bu molekül de apolardır.

CH4 Polar Mı Apolar Mı?

CH₄ (karbon gazı) molekülüne bakacak olursak, bu molekülün merkez atomu C’dur (karbon).

Şimdi C’un değerlik elektron sayısına bakalım:

6C : 1s2 / 2s2 2p2 değerlik elektron sayısı 4 olup, 4 tane H atomuyla bağ yaptığından bu molekül apolardır.

CH4 Nedir?

CH4 Polar Mı Apolar Mı?

Kimyada CH4, metan gazının sembolü olan bileşiktir. Periyodik tabloda C karbonun, H ise hidrojenin sembolüdür. 1 karbon ile 4 hidrojen atomunun bir araya gelmesi ile metan gazı meydana gelir.

Metan Gazı Nedir?

Metan gazı, bir kimyasal bileşen olan metan (CH4) için kullanılan bir terimdir. Metan, birçok fosil yakıt kaynağından elde edilir ve aynı zamanda doğal olarak yer altı kaynaklarından da çıkar. Metan, küresel ısınma potansiyeli olan önemli bir sera gazıdır ve atmosferdeki miktarının artması endişe vericidir.

İlginizi Çekebilir  Küçürek Hikaye Nedir?

Kimi zaman madenlerde meydana gelen patlamaların metan gazından kaynaklı olduğunu biliyoruz.

CH4 polar mı apolar mı” sorusunun özetle cevabı bu şekildedir.

Sitemizdeki eğitim kategorisinden çok daha fazla konuya ulaşabilirsiniz.