Kişilik Nedir ? Nasıl Oluşur ?

Kişilik Nedir ? Nasıl Oluşur ?

20/10/2020 2 Yazar: Özge K.

İnsanlar toplumsal alanda özellikleriyle ve yetenekleriyle etkili ve etkindir. Kişilik insanın kendimize has özellikleri ve yetenekleri ile oluşur. Aynı zamanda kişilik dediğimiz kavram birbirini tamamlayıcı şekilde işlevi olan değişik katmanlardan oluşan bir bütündür.

Kişilik nasıl oluşur birazda onu konuşalım hatta dönem dönem inceleyelim. Hani derler ya senin çocukluğuna inmek lazım o misal tek tek bakalım. Kişilik gelişiminde; doğuştan gelen genlerle birlikte, anne ve babadan geçen özellikler  ve de çevresel  etmenler etkili olmaktadır.

Kişilik Gelişim Dönemleri

Kişilik Nedir ? Nasıl Oluşur ?
Kişilik gelişiminde; doğuştan gelen genlerle birlikte, anne ve babadan geçen özellikler  ve de çevresel  etmenler etkili olmaktadır.

Oral Dönem (0-2 yaş arası)

Çocuğun bu dönemde kazandığı ilk belirgin özellik; almaktır. Almayı bilmek ve elde etmedir. Oral dönemde ” özgüven ” duygusu  kazanması beklenir.

Anal Dönem(2-4 yaş arası)

Çocuğun yürümeye, konuşmaya ve kendi benliğini çevresinden ayrı algılamaya başladığı dönemdir. Tuvalet eğitimi de bu dönemde başlar. Çocuğun dışkılama ve mesane kaslarının gelişmesiyle dünyasına yeni bir eylem katılmaktadır.

Fallik Dönem (4-6 yaş arası)

Bu dönem çocuğun düşünce dünyasında giderek artan biçimde yeni algı göstermesiyle devam eder. Çevreden ve başka insanlardan ayrı bir kişi olduğunu kavramış olan çocuk, artık “nasıl bir kişi” olacağının yollarını aramaktadır. Cinsel ayrılıkların öğrenilmesi, cinsel benlik duygusunun başlaması ve cinsiyete uygun rollerin belirlenmesi de bu yaşlarda iyice kesinleşmiştir. Erkek çocuğun annesine, kız çocuğun babasına karşı özel bir sevgiyle yaklaşıp erkek çocuğun babayla, kız çocuğun da anneyle yarışa girmesi, hatta ondan nefret etmesi yine bu döneme tekabül eder.

İlginizi Çekebilir  Histrionik Kişilik Bozukluğu Nedir ?

Gizlilik dönemi (6-12 yaş arası)

Çocuğun bedensel ve zihinsel gelişiminde önemli bilişsel ve duygusal ilerlemeler olur. Çocuğun algı, bellek, yargılama gibi yetileri gelişir. Gerçeğe daha uygun değerlendirmeler yapabilecek hale gelir.

Ergenlik Dönemi (12-22 yaş arası)

Ergenlik, erkekte ve kızda hızla büyümenin olduğu, cinsel yapının hızla geliştiği yaşları kapsar. Aşırı bağımlılık duyguları olan ergen, ailesini yitirme, onlardan kopma kaygısına kapılır. Genç, coşan sorunlar arasında egemenlik kurmak zorundadır. Ergenlik dönemi uzun bir dönemdir ve insan bu dönemde iyi yada kötü kimliğini bulur.

Toplamda 6 dönem saydık ve bu dönemlerin hepsi ayrı ayrı çok önemlidir. Bir sonraki yazıda bu dönemde yaşanacak dikkatsizliğin yada bilgisizliğin; kişilik bozukluklarına nasıl etkisi olduğundan bahsedeceğiz.