Etiket: ekonomik faktörler

16/06/2020 1

Geri Dönüşüm

Yazar: Panda

Geri dönüşüm, potansiyel olarak faydalı malzemelerin israfını önlemek, taze hammadde tüketimini, enerji kullanımını, hava kirliliğini (yakma işleminden) ve su kirliliğini…