Gaznelilerde Vezirler Hangi Unvanı Kullanmıştır?

Gaznelilerde Vezirler Hangi Unvanı Kullanmıştır?

12/04/2023 0 Yazar: Ercument

Gazneli Devleti, 10. ila 11. yüzyıllar arasında Orta Asya ve Hindistan’da varlığını sürdüren Müslüman bir Türk devletidir. Gazneliler, Gazne’nin Türk hükümdarı Sultan Mahmud tarafından kurulmuştur.

Sultan Mahmud’un hükümdarlığı boyunca Gazneliler, Hindistan’a seferler düzenleyerek bölgedeki Hindu krallıklarını ve İran’daki Abbasi halifeliğini fethetti. Sultan Mahmud, ayrıca Gazne kentini başkent yaptı ve büyük camiler, saraylar ve kütüphaneler inşa ettirdi.

Gazenli Devleti’inin kurucusu Sultan Mahmud’un ölümünden sonra, Gazneli Devleti’nin gücü azalmaya başladı ve 1186 yılında Moğol istilasına kadar varlığını sürdürdü. Gaznelilerin etkisi, İslam sanatı ve mimarisinde bugün hala görülebilir. Gazneli hükümdarları, çoğunlukla Farsça şiirler yazarak edebiyatta da etkili olmuşlardır.

Gaznelilerde Vezirler Hangi Unvanı Kullanmıştır?

Gaznelilerde Vezirler Hangi Unvanı Kullanmıştır?

Gaznelilerde vezirler “Yuğraş” unvanının kullanmıştır. İlk Türk İslam devletlerinden biri olan Gaznelilerde merkez teşkilatının başında “Yuğraş” unvanına sahip vezirler bulunurdu.

İlginizi Çekebilir  Dünyanın Güneş Etrafında Yaptığı Hareket