Kişileştirme Nedir ?

Kişileştirme Nedir ?

27/04/2021 1 Yazar: Ezgi E.

Kişileştirmeler insanlığın var olduğu kadar eskidir. İnsanlar, tanrılara açıklayamadıkları doğal güçler gibi şeyleri atfetmeye veya temsil etmeye başlamışlardır. Bu kadar eskiye dayanan bir kavram hakkında merak edilen Kişileştirme nedir, Kişileştirme örnekleri ve daha bir çok bilgiyi yazımızın içerisinde bulabilirsiniz.

Kişileştirme retorik(etkileyici ve ikna edici konuşma sanatı), bir üslup aracıdır. Kişileştirme bir mecazdır ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Öncelikle Kişileştirme ne demek sorusunun cevabı ile başlayalım. Kişileştirme, insan davranışlarını, düşüncelerini, fiziksel, psikolojik ve davranışsal özelliklerini insan olmayan herhangi bir şeye, bir hayvan, bir nesne veya hatta soyut bir kavram atfetmekten oluşan bir konuşma şeklidir.

Bir kişileştirme, fiiller, sıfatlar veya isimler şeklinde de ifade edilebilir. İnsan etkileşiminden bilinen eylemler, özellikler veya terimler soyut terimlere veya cansız şeylere aktarılır.

Kişileştirme Nedir ?
Kişileştirme bir çok alanda karşımıza çıkar ve sıklıkla kullandığımız bir konuşma şeklidir.

Edebiyatta kişileştirme, hem epik hem de lirik şiirin biçimsel bir aracıdır. İnsan aklına ve diline sahip hayvanlar, masallarda hareket ederler. Bu hayvanlar belirli özelliklere sahiptir. Örneğin tilki kurnazlığı, aslan gücü, bir sıçan veya yılan sinsiliği, bir tilki zekiliği ve köpek sadakati temsil eder.

Kişileştirme, günlük konuşmada oldukça yaygın bir konuşma şeklidir. Aslında, farkına bile varmadan soyut varlıkları, doğal unsurları ve nesneleri kişileştiriyoruz. Bir ağacın dallarının rüzgarda dans ettiğini, şansın kapımızı çaldığını, güneşin bir buluttan gizlendiğini ya da dışarı çıktığını söylediğimizde kişileştirme yapmış oluyoruz.

Kişileştirme edebi eserlerde olduğu kadar politik konuşmalarda da bulunabilir. Aynı zamanda reklamcılıkta ve günlük konuşmada yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tarz figür kullanılarak metin ve dil daha canlı hale gelir. Bu, dinleyicilerin ve okuyucuların içeriği kavramasını kolaylaştırır. Ayrıca net tasarım ilgiyi artırır ve gereken özenin gösterilmesini sağlar.

İlginizi Çekebilir  Sekans Nedir? Sayıların Sekansları