Lojistik Nedir ?

Lojistik Nedir ?

19/02/2021 1 Yazar: Ezgi E.

Lojistik kelimesi etimolojik olarak, “mantıksal bir anlamı olan” anlamına gelen Yunanca “logistikos” (λογιστικός) kelimesinden türemiştir ve Yunanlılar için aslında “lógos” (λόγος), “kelime” veya “düzen” den türetilmiştir. TDK tanımına göre ise lojistik; “Kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürünün, hizmetin ve bilgi akışının çıkış noktasından varış noktasına kadar taşınmasının etkili ve verimli bir biçimde planlanması ve uygulanması.” olarak tanımlanmıştır.

Lojistik tanım olarak “Ürünlerin tedarikinden nihai dağıtımına kadar bir şirket içindeki tüm bu organizasyonel, yönetsel ve stratejik süreçlerin kümesidir”. Lojistiğin görevleri, mal akışının planlanması, uygulanması, koordinasyonu ve kontrolü, bunun için menşe noktasından tüketim noktasına kadar gerekli bilgileri içerir.

Lojistik aynı zamanda malların gerekli miktarda, doğru yerde, doğru durumda, doğru zamanda, doğru müşteri için ve doğru maliyetle bulunmasını sağlar.

Lojistik terimi ilk olarak askeriye de kullanılmıştır ama artık çeşitli alanlarda kullanılmakta ve çeşitli üretim gerçeklerine uygulanmaktadır. Kavramın genişlemesi, ekonomik ve endüstriyel sektöre yayılması ancak savaş sonrası dönemde gerçekleşti.

Lojistik Yönetimi kısmen veya tamamen düşebilecek bir dizi faaliyeti içerir. Bu faaliyetler;

 • Üretim ve dağıtım ağı
 • Talep tahmini, envanter yönetimi, tedarik
 • Malzeme taşıma, depolama
 • Sipariş işleme, paketleme
 • Ulaşım
 • Müşteri servisi,
 • Gelir yönetimi

Lojistik Türleri

Lojistik Nedir ?
Lojistiğin Türleri

Tedarik Lojistiği

Gerekli malların zamanında ve en uygun şekilde tedarik edilmesi ve teslimi ile ilgilenir.

İlginizi Çekebilir  Sevgiliye Doğum Günü Mektubu

Üretim Lojistiği

Dahili nakliye, aktarma ve depolama süreçlerinin planlanması, kontrolü ve izlenmesiyle ilgilenir.

Dağıtım Lojistiği

Dağıtım lojistikçileri mallarla ilgili bilgi, karar verme, yönetim ve kontrol faaliyetleriyle ilgilenir. Böylelikle gerekli mallar müşteriye en kısa sürede ulaşır.

Bertaraf Lojistiği

Bertaraf lojistiği, tersine lojistik olarak da adlandırılır. Atıkların ve kalan stokun bertaraf veya geri dönüşüm için kabul edilmesi ile ilgilidir. Bertaraf lojistiğinin temel görevleri arasında, ayrılması gereken (atık malzemeler, ıskartalar, fazlalıklar, geri dönüştürülebilir malzemeler, bitmiş ürün stokları vb.), Paketlenmesi, depolanması ve en önemlisi de taşınması gereken tüm atıkların toplanması bulunmaktadır.

Lojistiğin Alanları

 • Nakliye
 • Stok yönetimi
 • Depolama
 • Paketleme
 • Malzeme ve ekipman
 • Sipariş işlemi
 • Tahmin
 • Üretim planlama
 • Satın alma
 • Müşteri hizmeti
 • Yer seçimi.
 • Hizmetler (parçalar, iadeler, atıklar).
 • Gümrükleme hizmetleri