Niteleyici Sözcük Nedir?

Niteleyici Sözcük Nedir?

28/10/2022 0 Yazar: Tolga H.

Niteleyici sözcük nedir şeklinde araştırma yapan pek çok kişi vardır. Bunun için ilk önce niteleme sözcüğünün anlamını bilmek gerekir. Niteleme sözcüğü; kelime anlam karşılığı olarak varlıkların içinde bulunduğu durumları, renklerini, biçimlerini ya da yapılarını belirtme anlama olarak açıklanabilir. Ana kelime öncesinde kelimenin ana özelliklerini belirtir şekilde kullanılan kelimelere de niteleyici sözcük denir. Bu kelimeler, sözcüklerin anlamını bütünü ile etkiler. Kelimenin, paragraftaki cümle akışını da doğrudan etkileyebilen niteleyici sözcükler edebi anlatılar açısından oldukça önemlidir.

Niteleyici sözcükler, hemen hemen her edebi eserde de kendine yer bulur. Çeşitli hikayelerde, masallarda, şiirlerde, destanlarda ve efsanelerde çok fazla sayıda kullanılır. Edebi anlatımları süsleyen ve derin anlam kazandıran niteleyici sözcükler çok farklı şekillerde kullanılabilir.

Niteleyici kelimeler içerisinde birden fazla özellik belirtme gibi anlamlar vardır. Birden fazla yönde durum belirtmesi ele alınan niteleyici sözcükler arasında çok sayıda niteleme sıfatları da yer alır. Nesnenin özelliğini, içinde bulunduğu durumu, yapısını ya da rengini tek başına betimleyen niteleyici kelimeler, bazı durumlarda diğer edebi özellikler ile karıştırılır.

Niteleyici Sözcük Örnekleri

Varlıkların, objelerin ya da nesnelerin çeşitli özelliklerini, durumlarını, şekillerini ve şemallerini belirtmek için niteleyici kelimeler kullanılır.

Niteleyici Sözcük Nedir?

Çeşitli örnekler içerisinde bu durum daha açık ve net bir şekilde açıklanabilir. Niteleyici sözcükler için;

 • Siyah gömlek
 • İyi gün
 • Tembel insan
 • Kare masa
 • İyi adam
 • Sivri tepe
 • Keskin viraj gibi örnekler verilebilir.
İlginizi Çekebilir  Trafiğin En Önemli Unsuru Nedir?

Cümle içerisinde çeşitli anlamlarda da kullanılan niteleyici sözcükler, kendilerini bazen kelimeler arasında saklayabilir. Cümle içerisindeki niteleyici sözcüklere örnek vermek gerekirse;

 • Kadın, usul usul yürüyordu. (usul usul niteleme sözcük anlamında kullanılmıştır.)
 • Genç adam güzel bir kıyafet giymişti. (güzel kelimesi genç adam öznesini niteler durumdadır.)
 • Annesi, bu durumu sevinç ile karşıladı. (sevinç ile kelimesi cümle içerisindeki eylemi niteler özelliktedir ve cümledeki anlam gidişatını ilk elden etkiler durumdadır.)
 • Siyah bir kapının önünde fotoğraf çekildik. (kapının özelliği olarak siyah renk verilmiş ve burada kapının siyah olması nitelendirilmiştir.)

Paragrafta Niteleyici Sözcük Nedir?

Paragrafta anlatım ve belirtme biçimlerini ele alma konusunda son derece önemli bir yere sahip olan niteleyici sözcükler; bir durum, obje, nesne ya da konu hakkındaki özellikler ile betimlemeleri kolay şekilde gösterir.

Herhangi bir olay örgüsünde ya da bir durum anlatılacağı zaman pek çok noktayı ifade etmek için yine niteleyici sözcükler kullanılır. Bu durum sayesinde pek çok durum kolay bir şekilde ele alınabilir. Bir paragraf içerisinde niteleme sıfatı ya da durum zarfı yer alıyor ise o paragrafta mutlaka nitelendirme ve niteleyici sözcükler de yer alır.

Niteleyici sözcükler; bir adın, nesnenin, objenin ya da eylemin ön kısmına eklenir. Bunların rengini, şeklini veyahut durumunu belirten ve paragraf dahilinde son derece önemli bir yere sahip olan kelime çeşitleri arasındadır.

İlginizi Çekebilir  Ancak ile İlgili Cümleler