Pedagoji Nedir ?

Pedagoji Nedir ?

12/11/2020 0 Yazar: Ezgi E.

Pedagoji kelimesi Yunancadan türemiştir ve ergenlerin eğitimi ve yetiştirilmesiyle ilgilenen bilimi temsil eder. Hem teorik hem de pratik yaklaşımlar dikkate alınır. Günümüzde eğitim bilimi olarak da bilinen pedagoji, yaygın ve önemli bir bilim dalıdır. Popüler inanışın aksine, ancak, yalnızca çocuklarla ilgili değildir.

Nedensel araştırma ve çocuk yetiştirmedeki belirli davranışlar ile bu eğitimin sonuçları arasındaki bağlantıların araştırılması ve aynı zamanda eğitim uygulamalarının tavsiyesi ile ilgilidir.

Eğitim, temelde disiplinler arası bir alandır. Bu, birçok bilimsel alanın kullanıldığı ve birleştirildiği anlamına gelir. Bu klasik psikoloji olabileceği gibi sosyal ve kültürel bilimler de olabilir.
Pedagoji, çocukların ve ergenlerin gerçek yetiştirilme ve eğitimini gözlemler ve bunların sonuçlarını ve etkilerini ampirik olarak araştırır. Sonuçların bir sonucu olarak, iyileştirme veya değişim için öneriler türetilir.
Bununla birlikte, son zamanlarda, örneğin eğitim kursları veya akşam okulları bağlamında, yetişkinlerin eğitimine yönelik araştırmalara doğru bir kayma da olmuştur.

Pedagoji Alanları

Pedagoji Nedir ?
Pedagoji, çocukların ve ergenlerin gerçek yetiştirilme ve eğitimini gözlemler ve bunların sonuçlarını ve etkilerini ampirik olarak araştırır.

Pedagoji, özellikle bağımsız bir bilimsel disiplin olarak kurulduğundan beri pek çok alana bölünmüştür. Teorik ve uygulamalı pedagoji arasında temel bir ayrım yapılır.

Teorik Pedagoji

Teorik pedagoji içinde, öğretim teorisi ile ilgilenen didaktik vardır.
Karşılaştırmalı pedagoji ayrıca teorik pedagoji alanına aittir. Burada, farklı akımların, ülkelerin yetiştirilme ve eğitim modelleri karşılaştırılır.
Klasik eğitim teorisi de burada yer almaktadır. Eğitimin hem sosyal, hem ekonomik hem de kişisel olarak önemi ile ilgili sorular burada araştırılmaktadır.

İlginizi Çekebilir  Odinofaji Nedir ?

Uygulamalı Pedagoji

Uygulamalı pedagoji, pratik faaliyet alanlarına ayrılmıştır.

İlkokul pedagojisi, özellikle ilkokulda eğitim ve öğretimin gerektirdiği bireysel gereksinimlere ve koşullara adanmıştır.

Mesleki eğitim ise mesleki eğitime ve ileri eğitime yöneliyor.
Tematik odak açısından da farklılıklar vardır: müzik eğitimi, spor eğitimi ve cinsel eğitim gibi.

Pedagoji Nedir ?
Uygulamalı pedagoji iki alana ayrılmıştır.

Eğitim ve yetiştirmede cinsiyete özgü farklılıkları araştıran disiplinler de vardır. Eğitim disiplinleri ayrıca eğitim yoluyla kapsayıcılığın nasıl yaratılabileceğini ve göç geçmişi olan çocukların nasıl özellikle teşvik edilip desteklenebileceğini araştırır.

Çocuklar büyürken kişilikleri de gelişmeye başlar. Kişilik gelişimi ile ilgili merak ettiğiniz detayları ” Kişilik Gelişim Dönemleri ” yazımızda bulabilirsiniz.