Sözlü Anlatım Türleri

Sözlü Anlatım Türleri

11/10/2021 0 Yazar: Tolga H.

Sözlü anlatım türleri katılan konuşmacının sayısına göre farklı türlere ayrılır. Farklı sayıda konuşmacı içeren sözlü anlatım çeşitleri şunlardır:

 • Seminer
 • Söylev
 • Açık Oturum
 • Konferans
 • Kurs
 • Röportaj
 • Panel
 • Bildiri
 • Forum
 • Sunum
 • Mülakat
 • Münazara

Bildiri, söylev ve konferans tek bir kişinin yaptığı sözlü anlatımlardır. Konuşmayı alanında yetkin olan bir kişi gerçekleştirir. Geniş bir dinleyici kitlesi olur ve soru cevap bölümü de yapılabilir. Tek kişinin sözlü anlatım yaptığı konuşmalarda tartışma olmaz.

Söylev dinleyen insanların duygularına hitap eden bir konuşma biçimidir. Bildiri ile konferans konuşmaları ise bilgilendirici olurlar. Konuşmada iki kişi bulunuyorsa bu çoklu sözlü anlatıma giren bir konuşma türü olarak gruplanır.

Sözlü Anlatım Türleri Özellikleri

Sözlü anlatımda tek kişi veya birden fazla kişi olabilir. Sözlü anlatım türleri özellikleri yapılan konuşmanın niteliğine göre değişir. Konuşmacı olacak kişiler önceden hazırlık yaparlar ve konuşma sırasında belirli kurallara uyarlar.

Tartışma yapılan konuşmalar olabildiği gibi münazara tarzında sözlü anlatımlar da yapılabilir. Tartışma veya münazara olacaksa konuşmacıların önceden hazırlanması gerekir.

Röportaj yapılacaksa yine soru soracak olan kişi önceden hazırlanır ve konuşma soru ve cevap olarak devam eder. Forum, seminer, panel, açık oturum tarzında konuşmalar insanların tartışma yaptığı bir ortamda geçerler.

Tartışılan bir konuda konuşmacılar farklı düşünebilir ve kendi fikirlerini savunabilir. Kaç kişi farklı düşünüyorsa konuşmacı sayısı da o kadar artacaktır.

İlginizi Çekebilir  Ekolojik Birimlerden Hangisi Yalnız Canlı Birimlerden Oluşur?

Sözlü Anlatım Türleri Makale

Birden fazla sayıda kişinin arasında geçen sözlü anlatımlarda bir kişi yönetici konumunda olur ve konuşmayı, tartışmayı yönetir. Sözlü anlatım türleri makale örnekleri de konuşmacılara istedikleri konuda kendilerini geliştirmelerini sağlayabilir.

Yönetici durumunda olan kişi aynı zamanda konuşmacıdır fakat tartışmanın veya münazaranın seyrini belirler. Münazara gibi sözlü anlatımlarda her konuşmacının belirli bir süresi olur. Süre kuralı sayesinde kimsenin hakkı yenmemiş olur.

Konunun dinleyici kitlesi tarafından takip edilebilmesi ve tam olarak anlaşılması için belirli kurallara uymak gerekir. Yönetici bu kuralların uygulandığından da emin olur. Konuşmalar belirli bir alan içerisinde gerçekleşir. Kişiler kendi fikirlerini anlatarak dile getirirler.

Sözlü Anlatım Türleri

Sözlü Anlatım Türleri Açık Oturum

Açık oturum gibi sözlü anlatımlar dinleyicilere farklı düşünceleri dinleyebilme fırsatı sunar. Sözlü anlatım türleri açık oturum belirli kurallar çerçevesinde gerçekleşir. Birçok farklı düşünce dinleyen kişiler konu hakkında kendi içinde münazara yaparlar.

Belirli bir konu konuşulan sözlü anlatımlarda konuşmacılar ve dinleyiciler konuya ilgi duyan ve araştırmacı kişilerdir. Akademik bir sözlü anlatım gerçekleşecekse katılımcılar da bu konuda bilgi sahibi olurlar.

Sözlü anlatım yapıldığında dinleyiciler ve konuşmacılar bilgi birikimlerini arttırırlar. Siyasi, edebi, kültürel gibi farklı konu çeşitlerinden sunumlar yapılabilir. Toplumun bir arada bilinçlenmesi ve kendini geliştirmesi için önemli etkinliklerdir. Sözlü anlatım türlerinin her birinin amacı topluma bilgi kazandırmaktır.