Tam Sayılar, Pozitif ve Negatif Tam Sayılar

Tam Sayılar, Pozitif ve Negatif Tam Sayılar

12/09/2021 2 Yazar: Tolga H.

0 başlangıç noktası alınarak ; 0’ın sağ ve sol tarafında bulunan sayıların hepsini tam sayılar olarak ifade edebiliriz. Tam sayılar ; doğal ve sayma sayılarını da içine alan fakat kesirli yada köklü yada ondalık sayıların dahil olmadığı yani virgülden sonrası olmadan yazılabilen sayı kümesidir.

Tam sayılar kümesi ; Z ile gösterilir. Sıfırın sağ tarafında kalan sayılar ; pozitif tam sayılardır. Pozitif tam sayılar kümesi Z+ ile gösterilir. Sıfırın sol tarafında kalan sayılar ise negatif tam sayılardır. Negatif tam sayılar kümesi Z- ile gösterilir.

Burada akıllara 0 bir tam sayı mıdır sorusu akıllara gelebilir. Evet 0 tam sayıdır ancak işareti olmayan bir tam sayıdır aynı zamanda başlangıç noktasıdır.

Yukarıda verdiğimiz bilgileri sayı doğrusu üzerinde gösterelim;
0’ın sol tarafında kalan sayılar Negatif tam sayılardır ve Z- ile gösterilir.

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5

0’ın sağ tarafında kalan sayılar Pozitif tam sayılardır ve Z+ ile gösterilir
Tam sayılar Z ile gösterilir.

Önemli notlar;

  • 0 pozitif yada negatif değildir herhangi bir işaretti yoktur.
  • + ve – ler sayıların yönünü gösterir.

-5 -4 -3 -2 -1 0

0’ın sol tarafı

0 +1 +2 +3 +4 +5

0’ın sağ tarafı

  • Sayı doğrusu üzerinde ; sayılar sağ tarafa doğru ilerledikçe büyür , sol tarafa doğru ilerledikçe küçülür. ( Aklımızda şu şekilde kalsın önünde – varsa o sayı negatif tam sayıdır ve sayı ne kadar büyükse değeri o kadar küçüktür.)
İlginizi Çekebilir  Karbonhidratlar Düzenleyici Midir?

-5 -4 -3 -2 -1 0

-5 < -4 < -3
-3 > -2 > -1

0 +1 +2 +3 +4 +5

+1 < +2 < +3
+5 > +4 > +2

Tam Sayılar, Pozitif ve Negatif Tam Sayılar
  • Tam sayılar kümesi ; sayma sayıları doğal sayıları kümesini kapsar yani daha büyüktür.
  • Her doğal sayı aynı zamanda tam sayı sayılır.
  • 0 sayısı bütün negatif tam sayılardan büyüktür.

-5 -4 -3 -2 -1 0

0 > -1 , 0 > -3 , 0 > -5

  • 0 tam sayısı bütün pozitif tam sayılardan küçüktür.

0 +1 +2 +3 +4 +5

0 < +1 , 0 < +3 , 0 < +5

  • +1 sayısı en küçük pozitif tam sayıdır ( Pozitif tam sayılar 0’dan uzaklaştıkça büyür).
  • -1 sayısı en büyük negatif tam sayıdır (Negatif tam sayılar 0’dan uzaklaştıkça küçülür).

-5 -4 -3 -2 -1 0

En büyük negatif tam sayı

0 +1 +2 +3 +4 +5

En küçük pozitif tam sayı