Bordro Nedir ?

Bordro Nedir ?

22/02/2021 0 Yazar: Ezgi E.

Şirketler, çalışanlar için maaş bordroları oluşturmak zorundadır. Her türden çalışan, genellikle maaş ödendikten sonra aylık maaş bordrosu alır. Bordro, yapılan iş karşılığında gerçek kişiye ödenen para miktarına karşılık gelen terimdir. Ücret hesaplanır ve bir maaş bordrosuna kaydedilir.

Bir maaş bordrosunun bileşenleri kanunlar tarafından belirtilmiştir. Bir işveren olarak her çalışana maaş bordrosu verilmesi zorunludur. Çalışan için bir maaş bordrosunda, ek ücret ve ödeneklerin miktarı, kesintilerin türü, tutarı ve hesaba ait ödemeler yer almalıdır. Avanslar veya diğer ödemeler de listelenir.

4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre ücret bordrosunda nelerin olması gerektiği yer almaktadır.

Maaş Bordrosu Nasıl Hesaplanır ?

Bordro Nedir ?
Maaş Bordrosu Hesaplama

Maaş bordrosu hesaplanırken işveren ve işçiden yapılacak kesintiler göz önünde tutularak yapılır. Aşağıda işveren ve işçiden yapılan keisntiler ve miktarlar yer almaktadır.

İşverenden Yapılacak Olan kesintiler;

 • İşsizlik sigortası işveren payı= Brüt ücret x %2
 • SSK Primi işveren payı = Brüt ücret x %15,5 (%5 indirim teşviki ile)

İşçiden yapılacak olan kesintiler;

 • İşsizlik sigortası işçinin payı = Brüt ücret x %1
 • SSK primi işçinin payı = Brüt ücret x %14
 • Gelir vergisi miktarı = Gelir vergisi matrahı x %15
 • Gelir vergisinin matrahı = Brüt ücret – (SSK işçi payı + işsizlik sigorta işçi payı)
 • Damga vergisi miktarı = Brüt ücret x 0,00759
 • Kesintilerin toplamı = İşçi payı + işsizlik sigortası işçi payı + Gelir vergisi + Damga vergisi
 • Net ücret = Brüt ücret – Kesintiler toplamı
İlginizi Çekebilir  Ütopya Nedir ?

Maaş Bordrosunda Yer Alan Bilgiler

Bordro Nedir ?
Maaş bordrosunda bulunması gereken unsurlar

Maaş bordrosu düzenlenirken 4857 Sayılı İş Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanun ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’unda yer alan bilgiler olması zorunludur. Bizde sizlere bu kanunlarda yer alan maddeleri sıraladık.

4857 Sayılı İş Kanunu Bordro Hususları

 • Çalışan kişinin adı ve soyadı
 • Ödemenin olduğu gün ve dönem
 • Fazla çalışma, hafta sonu tatili, bayram ve genel tatil ücretleri vs. gibi gerçek ücrete eklenen bütün ilave ücretler
 • Vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka, icra gibi kesintilerin tutarları
 • Ödeme günü
 • İşveren kişinin imzası

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Bordro Hususları

 • Hizmet erbabının adı ve soyadı, ücretin alındığını gösteren imzası veya mührü
 • Çalışma süresi veya ücretin olduğu süre
 • Alınan birim ücret (aylık, haftalık, günlük, saatlik ya da parça başı ücreti)
 • Vergi karnesinin tarihi ve numarası (Varsa)
 • Ücret üzerinden hesaplanmış olan vergilerin miktarı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Bordro Hususları

 • Sigortalı kişinin adı ve soyadı
 • İşyerinin sicil numarası
 • Maaş bordrosunun ait olduğu ay ve dönem
 • Sigortalıya ait sosyal güvenlik sicil numarası
 • Toplar ücret ödenen gün sayısı
 • Sigortalının ücreti
 • Ödenen ücretin tutarı
 • Sigortalı kişinin imzası