Hikaye Türleri Nelerdir?

Hikaye Türleri Nelerdir?

22/09/2022 0 Yazar: Tolga H.

Hikaye, gerçek yaşamdan esinlenerek kurgulanan, günlük konuları işleyen, gerçek karakterlerin var olduğu bir türdür.

Hikaye bütünlüğü boyunca konu kimi zaman bir olayı kişi, zaman, çevre gibi genel unsurları ile işlerken kimi zaman ise yalnızca geniş bir olayın kesitini işler. Bu çerçevede hikaye türlere bölünmektedir. Hikaye türleri şu şekildedir;

Bu türleri ayrı başlıklar altında inceleyelim.

Olay (Klasik Vaka) Hikayesi

Klasik vaka hikaye türünde, bir olay tüm hatları ile ele alınarak incelenir. Hikaye serim, düğüm, çözüm planı içerisinde işlenir. Hikayenin sonunda olay çözümlenir. Okuyucunun olay boyunca ilgi ve heyecanı yüksek tutulur. Kahramanlar ve çevre betimlemelerine önem verilir. Hikaye sonunda bir fikir sunulur ve ders verilir.

Olay hikayesinin dünya edebiyatındaki temsilcisi Fransız yazar Guy De Maupassant’tır. Bu nedenle bu hikaye türüne Maupassant tarzı hikaye de denir. Olay hikayesinin edebiyatımızdaki temsilcileri ise Ömer Seyfettin, Reşat Nuri Güntekin, Refik Halit Karay ve Hüseyin Rahmi Gürpınar’dır.

Hikaye Türleri Nelerdir?

Durum (Kesit) Hikayesi

Durum hikayesi türünde, günlük yaşamdan herhangi bir kesit anlatılır. Hikayede serim, düğüm, çözüm planına uyulmaz. Hikayenin sonunda olay çözümlenmez. Okuyucunun duygu ve hayallerine önem verilir. Durumun akışı, okuyucunun hayal gücüne bırakılır.

Kesit hikayesinin dünya edebiyatındaki temsilcisi Rus yazar Anton Çehov’dur. Bu nedenle bu hikaye türüne Çehov tarzı hikaye de denir. Kesit hikayesinin Türk edebiyatındaki temsilcileri ise Sait Faik Abasıyanık, Memduh Şevket Esendal ve Tarık Buğra’dır.

İlginizi Çekebilir  Dünyanın Güneş Etrafında Yaptığı Hareket

Modern Hikaye

Modern hikaye türünde, günlük yaşamın arka yüzü incelenir. İnsanların her gün görüp iç yüzünü düşünemedikleri olayların arka plandaki gerçekliklerini, hayal ve olağanüstülükler ile gösteren hikaye türüdür.

Hikaye türü olarak 1920’lerde ortaya çıkmış olan modern hikaye, genellikle büyük şehirlerdeki yozlaşmış tipleri, hayat kurallarındaki bozuklukları, alaylı bir anlatım biçimiyle zaman zaman alaylı anlatımla bizlere sunar.

Modern hikayenin dünya edebiyatındaki temsilcisi Franz Kafka’dır. Türk edebiyatındaki temsilcisi ise Haldun Taner’dir.