Masal ve Hikaye Arasındaki Fark

Masal ve Hikaye Arasındaki Fark

15/09/2022 0 Yazar: Tolga H.

Edebiyatta pek çok farklı anlatı türü vardır. Yazılı ve sözlü olarak kayıtlara geçen pek çok tür, nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar ulaşmıştır. Tarihi dönemler içerisinde ilk olarak sözel anlatımlar oldukları için her biri anlatı türü olarak değerlendirilir. Bazı türler zaman içerisinde yazı bulunduktan sonra yazıya aktarılmıştır. Ancak sözlü olarak anlatılagelmeye de devam etmiştir. Masal ve hikaye de bunlardan yalnızca ikisidir.

Masal ve hikayeler, sözlü anlatım ürünleri olduklarından dolayı anlatıcıdan anlatıcıya farklı versiyonlar içerebilir. Ancak temelde anlatılmak istenen konu sabittir. Bundan dolayı da sözlü anlatım ürünleri içerisinde çok da değişmeyen türlerdendir. İkisinde de bir olay örgüsü etrafında akış vardır. Bundan dolayı da birbirine sık karıştırılan türler içerisinde yer alır. Çocuklara uyku masalları olarak da anlatılan edebi türlerdir. Masal ve hikayenin ortak özellikleri olduğu kadar farkları da vardır.

Masal Nedir?

Masal ve Hikaye Arasındaki Fark

Masal, çocuklara uykudan anlatılan sözlü edebiyat ürünlerine verilen isimdir. Masallar, ilk olarak sadece dilden dile anlatıldığı için ve anlatıldığı dönemlerde de yazı bulunmadığı için sözlü ürünler olmuştur. Daha sonra çeşitli araştırmacıların derlemesi sayesinde dünya edebiyatındaki pek çok masal bir araya gelmiştir. Grimm Kardeşler, La Fontaine ve Andersen gibi çeşitli ünlü masallar ortaya çıkmıştır. Kişilerin derlediği masallar daha sonra kendi içerisinde de çeşitli sınıflandırmalara tabi kalmıştır. Masal oku – ması ve dinlemesi herkese hitap eden yani 7’den 70’e herkese severek dinlenen edebi anlatılardan biridir.

İlginizi Çekebilir  Sözcük Türü Nedir ?

Hikaye Nedir?

Hikaye belirli bir olay öyküsü çevresinde gelişen yer, zaman ve mekanın belirli olduğu edebi anlatı ögeleridir. Hikayelerde çeşitli kahramanlar yer alır. Kahramanların yaşadıkları bir olay, duygu durumları ve karakter gelişimi gibi çeşitli konular işlenebilir. Hikaye roman kadar kapsamlı değildir. Bundan dolayı da romana göre sınırlı sayıda olayı işler genellikle hikaye tek bir olay üzerine anlatılır.

Masal ve Hikaye Arasındaki Fark

Hikayeler Maupassant Tarzı, Çehov Tarzı ve Modern Tarz olarak üç grupta ele alınır. Bunun yanı sıra halk hikayeleri de hikaye türleri içerisinde yer alır. Halk hikayeleri biraz efsane biraz da hikaye gibidir. Bundan dolayı efsaneden hikayeye geçiş dönemi ürünleri olarak değerlendirilir.

Masal ile Hikaye Farkı Nedir?

Masallar hikayelere göre içerisinde olağanüstü karakterlerin daha fazla barındığı sözlü anlatı ürünleridir. Hikayeler genellikle çocuklara anlatılır. Bundan dolayı da masalların hedef kitlesi çocuklara ders verme gibi çeşitli öğretileri içerir. Hikayede ise bir olay, düşünce ya da duygu anlatılabilir. Ders verme ve anlatılanlardan bir sonuç çıkarma her hikaye türünde olmayabilir. Yer, zaman ve kişiler gibi temel unsurlar genellikle bellidir.