Maniheizm Nedir ?

Maniheizm Nedir ?

23/10/2020 0 Yazar: Ezgi E.

Maniheizm, kurucusu Pers bilge Mani’nin adını taşıyan eski bir dindir. Mani kendisini Buda ve İsa’dan sonraki son peygamber olarak adlandırdı. Maniheizm, Parsizm ve Hıristiyanlıktan gelen unsurlara ek olarak, özellikle Gnosis’in etkilerini gösterir.

Öğretinin en önemli yönü, evrenin iyilik ve kötülük alemlerine dualistik bölünmesidir. Kurtuluşa giden yol, Buddha, İsa ve Mani gibi peygamberlerin ilettiği ışık krallığının bilgisinden geçer. Bu bilgi ile insan ruhu arzuların üstesinden gelebilir ve Tanrı’nın krallığına yükselebilir.

Maniheizm Nedir ?
Maniheizm, kurucusu Pers bilge Mani’nin adını taşıyan eski bir dindir.

Manicheans manevi gelişim düzeylerine göre kendilerini iki sınıfa ayırdılar. Seçilmiş olanlar kesinlikle bekâr ve vejetaryen olurlar, alkol almazlar, kendilerini yalnızca dua etmeye adarlar; sıradan insanlar bu mükemmelliğe ulaşamadı.

Mani’nin ölümünden sonraki yüzyıllarda öğretisi Roma İmparatorluğu’na, özellikle de Kuzey Afrika’ya yayıldı. Augustine, Hıristiyanlığa dönmeden önce dokuz yıl boyunca Maniheizme bağlı kaldı.

İlginizi Çekebilir  Sekans Nedir? Sayıların Sekansları