Muhasebe Nedir? Muhasebe Fonksiyonları Nelerdir?

Muhasebe Nedir? Muhasebe Fonksiyonları Nelerdir?

08/12/2021 0 Yazar: Tolga H.

Muhasebe, kurum ve kuruluşların mali raporlarını takip eden bir bölümdür. Muhasebe işini yürüten personeller, işletmelerin günlük finansal hareketlerini takip ederek yetkili birimlere aktarırlar. Bu finansal hareketleri belgelemek, kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek ve raporlamak muhasebe biriminin görevidir. İşletmelerin finans birimi olarak da bilinen muhasebe departmanları, kurum ve kuruluşların geleceğe dönük adım atabilmeleri için hayati bir öneme sahiptir. Ülkemizde de birçok kurum ve kuruluşun muhasebe departmanı bulunduğunu göz önünde bulundurursak, muhasebe alanında kendini geliştirmiş personellere de önemli ölçüde ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır. Muhasebe alanında kendini geliştirmek isteyen kişiler muhasebe ve finans kitapları okumanın yanı sıra sertifika programlarına da katılarak bu bölüm hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirler.

İşletmeler Neden Muhasebe Birimine İhtiyaç Duyar?

Muhasebe, ilgili işletmenin yöneticilerine ve sahibine finansal açıdan tüm bilgileri sunma imkanına sahiptir. Üst birimlerin, işletmenin ileriye dönük adımlarına dair karar verme aşamasında muhasebenin önemi büyüktür. Muhasebe, bir işletmenin konfor alanını görebilmesi için büyük önem taşır. Yatırım yapma, ürün temin etme, personel giderlerini hesaplama, kâr/zarar oranına hakim olma gibi tüm bilgiler muhasebe biriminin kayıtları sonucunda belirlenir. Bu nedenle de işletmeler, muhasebe birimleri sayesinde sağlam adımlar atabilmekte ve doğru hamleler yapabilmektedir. Yöneticilere karar verme aşamasında büyük kolaylık sunan muhasebe, paylaştığı raporlarla işletmenin anlık mali durumunu görebilmesi için rehberlik sağlar. Muhasebe biriminin firmaya ait gerçek bilgilere sahip olması önemlidir. Bu da ancak işletmelerin kurumsal bir ciddiyetle yönetilmesi durumunda gerçekleşir. İşletmelerin bilançoları geleceğe dair yapabilecekleri yatırımlar hakkında bilgi verir. Muhasebe verileri, işletmelere bulundukları süreçte hangi hamleleri yapmaları gerektiğine dair ipucu sunar.

Üç tür muhasebe olduğu bilinir. Bunlar; genel muhasebe, maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesidir. Genel muhasebe finansal muhasebe olarak da bilinir. İşletmelerin nereden kaynak temin ettiğini ve bu kaynağı nereye aktardığını takip eder. Şirketlerin kâr/zarar hesaplamalarının takibini finansal muhasebe yapar. Maliyet muhasebesi ise üretim muhasebesi olarak da bilinir. Üretim planlaması yapabilmek için işletme maliyetini analiz etmek maliyet muhasebesinin konusudur. Yönetim muhasebesi de finansal ve maliyet muhasebesinin raporlarını analiz ederek yöneticilere alacakları kararlar hakkında rehberlik eder.

İlginizi Çekebilir  Bebek Yürüteç Ne Zaman Kullanılmalı?

Muhasebe Fonksiyonları Nelerdir?

Muhasebe fonksiyonları, muhasebenin işlevini yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduğu fonksiyonlara verilen isimdir. Bunlar; kaydetme fonksiyonu, sınıflandırma fonksiyonu, özetleme fonksiyonu ve raporlama fonksiyonudur. Kaydetme fonksiyonu, bir işletmenin mali hareketlerinin muhasebe defterine kaydedilme sürecidir. Sınıflandırma fonksiyonu, kaydetme fonksiyonu aşamasında girilen verilerin derlenip özelliklerine göre kategorilendirilmesi sürecidir. Özetleme fonksiyonu , yapılan kayıtların daha pratik şekilde kontrol edilebilmesi için özetlendiği aşamadır. Raporlama fonksiyonu ise kaydedilen, sınıflandırılan ve özetlenen verilerin raporlanması durumudur. İşletmeler raporlama fonksiyonu sayesinde, işletmenin nasıl bir yol izleyeceğine karar verirler. Muhasebe fonksiyonlarının her bir aşaması oldukça önemlidir. Birbirlerini tamamlayan bu fonksiyonlar, işletmelerin geleceğe yönelik adım atabilmesi ve mali değerlendirme yapabilmesi için büyük önem taşır.