Şizotipal Kişilik Bozukluğu Nedir?

Şizotipal Kişilik Bozukluğu Nedir?

04/11/2020 0 Yazar: Özge K.

Şizotipal kişilik bozukluğu, hem günlük yaşamı hem sosyal hayatı olumsuz yönde etkileyen bir bozukluktur. Şizofreni hastalığı ile alakalı araştırmalar sırasında ortaya çıkan ve bireylerin düşünce ile davranışlarında beklenenden farklı özellikler gösteren bir sorun olarak tanımlanmaktadır. Belirtileri genel olarak stres ile ilişkili olarak ortaya çıkmaktadır.

Araştırmacılar şizotipal kişilik bozukluğuna neyin sebep olduğunu tam olarak belirleyememişlerdir ancak bu durumun genetik ve çevresel faktörlerden oluşabileceğini düşünmektedirler. Çocuklukta yaşanan bedensel ve ruhsal istismardan kaynaklanabileceği de ihtimaller arasında yer almaktadır. Bu bozukluk kadınlara oranla erkeklerde daha sık görülür. Depresyon ve kaygı belirtileri oldukça yaygındır. Bipolar bozukluk, travma sonrası oluşan stres gibi sorunlar yaşayan bireylerde şizotipal kişilik bozukluğu riski daha yüksektir.

Şizotipal Kişilik Bozukluğu Nasıldır?

Şizotipal Kişilik Bozukluğu Nedir?
Bilişsel ve algısal bozulmalar, değişik şekildeki davranışlarla kendini belli eder.

Toplumda görülme oranı %3, intihar girişim oranı da %10 olarak verilebilir. Sosyal ve kişiler arasındaki ilişkilerde ortaya çıkan ve yakın ilişki kurma konusunda azalan becerileri ifade eden bir bozukluktur. Bilişsel ve algısal bozulmalar, değişik şekildeki davranışlarla kendini belli eder. Tuhaf inanç ve büyüsel düşünceler görülür. Batıl inanç ve kehanet gibi inançlar, telepati ya da altıncı hissi olduğunu düşünmek örnek verilebilir. Tuhaf tarzda düşünce ve konuşma tarzı vardır. Konuşmaları net değildir ve yorum gerektirebilir. Şüpheci ve Paranoid tarzda düşünceler izlenebilir. Şizofreniye dönüşme olasılığı çok yüksektir.

İlginizi Çekebilir  Post Bariatrik Cerrahi ve Bacak Germe

Şizotipal Kişilik Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

Şizotipal Kişilik Bozukluğu Nedir?
Tuhaf inanç ve büyüsel düşünceler, batıl inanç ve kehanet gibi inançlara aşırı düşkünlükleri vardır.

Kişiden kişiye belirtileri değişiklik gösterse de genel olarak aşağıdaki belirtiler gözlenmektedir.

 • Etrafındaki kişilerle sağlıklı ilişki kuramama ve arkadaş edinmekte zorlanma.
 • Birine bağlanmakta zorlanma.
 • Antisosyal davranışlar sergileme ve daha çok yalnız kalmak istemek.
 • Sosyal aktivitelerden uzak durma.
 • Düşünce ve davranışlarında olağan dışı özellikler.
 • Büyüsel ve telepatik inançlara sahip olma.
 • Zihin okuma ve medyumluk gibi doğa üstü güçlerinin olduğuna dair inanç.
 • Batıl inançlara aşırı derecede bağlı olma.
 • Stres altında geçici psikoz (dış dünya ile bağlantının kopması) belirtileri gösterme.
 • Değişik toplumda sık karşılaşılmayan giyim tarzını benimseme.
 • Karşısındaki kişilerin davranışlarını yanlış ve olumsuz algılama.
 • Gizemli ve kuşku uyandıran konuşma tarzına sahip olma.
 • Bedenlerinde olağan dışı algısal his durumu (Örneğin organlarından birinin daha büyük olduğunu yada büyüdüğünü hissetmek gibi)

Bu tip durumlarda muhakkak bir doktora görünmek gerekir. Bu şekilde ki hastalıklara Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümü bakar. ” Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Neye Bakar ” yazımızda geniş kapsamlı bilgiler yer almaktadır.