Sözcük Türü Nedir ?

Sözcük Türü Nedir ?

13/10/2021 1 Yazar: Tolga H.

Sözcük türü nedir diye merak ediyorsanız, sözcük türü; dilimizde yer alan sözcüklerin türüne göre ayrıldığı gruplardır. Dilimizde sözcüklerin cümle içerisinde işlevleri ve görevleri farklı olur. Farklı görevlere sahip olan sözcükler, ismin yerini tutan sözcükler, eylem bildiren sözcükler, isim nitelendiren sözcükler gibi farklı çeşitleri vardır.

Dilimizde cümlenin yapısına göre farklı görevlere sahip olan sözcük türleri şunlardır:

  • İsim
  • Zamir
  • Sıfat
  • Zarf
  • Edat
  • Bağlaç
  • Ünlem
  • Fiil

Sözcükler cümlede yer alma amaçlarına ve yerlerine göre türlerden birini oluştururlar. Gruplara ayrılan sözcükler cümleye anlam kazandırır. Türlerin gruplara ayrılması da dil bilgisi kurallarının daha rahat anlaşılmasını sağlar. Aynı sözcük birbirinden farklı cümlelerde farklı görevlerde kullanılabilir. Dilimiz oldukça zengindir.

Sözcük Türleri Nelerdir ?

Sıfat, zamir, bağlaç, ünlem, edat, fiilimsi ve fiiller gibi farklı görevlere sahip sözcükler dilimizde cümleyi oluşturan ögelerdir. Sözcük türleri nelerdir konusu dilimizi iyi kullanmayı ve konuşmayı sağlar.

İnsanların düşüncelerini ve duygularını cümle kullanarak aktarması söz konusu olduğu için sözcükleri cümle içerisinde doğru yerde kullanmak önemlidir. Bir sözcük kullanımında görevini doğru olarak belirlememiz için cümle içerisinde nasıl kullanıldığına bakarız.

Örneğin; “Çocuk güzel tablolara bakıyor,” cümlesinde ‘güzel’ sözcüğü sıfat görevini üstlenir. “Deredeki güzel çamaşır yıkıyordu,” dediğimizde ‘güzel’ kelimesi ismin yerine geçer ve isim görevini görür.

İlginizi Çekebilir  Elektrikle Çalışan Aydınlatma Araçlarının Özellikleri

Türkçe çok zengin bir dil olduğu için sözcüklerin cümle içerisinde kullanıldığı alana göre görevleri değişir.

Sözcük Türü Bakımından

Cümle içerisindeki sözcüklerin görevini incelediğimizde sözcük türü bakımından incelemiş oluruz. Cümle içerisinde sözcük hangi görevde kullanılmış, bağlaç mı, sıfat mı, zarf mı bu incelenir.

İletişim kurmak için sözcüklere ihtiyaç duyduğumuzdan doğru konuşma bizim için oldukça önemlidir. Bu sebeple dil kuralları küçük yaşta öğretilmeye başlanır. Cümlede sözcük hangi görevde kullanılıyorsa bu tespit edilir ve bu şekilde sözcüğün türü de belirlenmiş olur.

Eğer cümle içerisinde geçen bir sözcük için yalnızca sözlüğe bakarsak ilk anlamını bulsak bile cümle içindeki görevini bilmezsek yanlış sonuca varmış oluruz. Güzel kelimesinde olduğu gibi isim yerine geçen sözcükleri cümlede kullanıldığı görev ve yeri sayesinde anlayabiliriz.

Sözcük Türü Nedir ?

Sözcük Türü Deyince Neye Bakılır ?

Sözcük türü deyince neye bakılır konusunda ilk bakılması gereken yer sözcüğün cümle içerisinde hangi görevde kullanıldığıdır. Sözcüğün cümle içerisindeki görevini tespit edince türünü de tespit ederiz.

Örneğin “çakmak” sözcüğüne bakarsak eğer aklımıza gelen ilk tür fiil olsa da eğer ateş yakmak için kullandığımız alet anlamında kullanıldıysa türü isim olacaktır. Yanlış sonuç çıkarmamak için her zaman öncelikle sözcüğün cümlede hangi görevde kullanıldığına bakmamız gerekir.

Sözcüğün cümledeki görevi bulunduğunda hangi tür olduğuna da karar verilir. Cümlede nasıl bir anlam oluşturuyor buna dikkat edilmelidir. Sözcük türlerinin anlaşılması zor değildir fakat cümlede hangi görevde kullanıldığı konusunda dikkat etmemiz gerekir.

İlginizi Çekebilir  Kirpi Lakaplı Yazar Kimdir?